borgfly.com Fremtidens fly Elflyets tidsalder

Elflyets tidsalderFlynæringen står i dag ovenfor en rekke utfordringer og valg når det kommer til å ta en rolle i klimakampen. Utslippene må ned, enten ved å foreta færre flyvinger eller utvikle nye løsninger. Skal næringen kunne fortsette å utvikle luftfarten i en retning som er lønnsom for passasjerer og ansatte må ny teknologi og en grønn filosofi settes på agendaen.

Fremtidens fly blir mer energieffektive samtidig som de vil ha rimelige driftskostnader. Dette må til for at flyindustrien skal kunne bidra til å nå FNs bærekraftsmål og å sikre oss en god framtid. I løpet av de neste tiårene vil mye skje innen flyteknologien og spesielt innen norsk luftfart. Regjeringen har vedtatt at alle innenlandsflyvninger i Norge skal være elektriske innen år 2040.

Elektriske regionsfly

Avinor er i gang med å utvikle elektriske passasjerfly som skal kunne frakte passasjerer innenlands uten å bruke miljøskadelig drivstoff. Målet om å bytte ut de regionale flyene med elfly ble vedtatt av regjeringen i 2018. Nå finansieres prosjektet av flyselskapene Widerøe og SAS samt Norsk Luftsportsforbund og klimastiftelsen ZERO. Med dette prosjektet vil Norge ta en ledende rolle i utviklingen av miljøvennlige fly.

Ifølge det statseide selskapet Avinor er Norge godt egnet for elektrifisering av luftfart både på grunn av politisk vilje til elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og korte flydistanser. Det er 44 Avinor-flyplasser spredt rundt i Norge, mellom disse går det mange kortdistanseflyvninger med få passasjerer. Fordi de første elektriske flyene vil ha begrenset rekkevidde og kapasitet vil disse strekningene være godt egnet til å teste flyvninger.

V-formet fly

Det nederlandske flyselskapet KLM skal bidra til å utvikle et fly som skal gi et lavere karbonavtrykk. Dette er et samarbeid med luftfartsingeniører ved Delft University of Technology (TU Delft) som har utvikler ideen om en helt ny måte å utforme flyvemaskiner på. «Flying-V» er et V-formet fly som skal ha lik kapasitet som en Airbus A350 med hele 314 passasjerer.

Flying-V vil være mindre enn A350 og ha passasjerkabiner plassert i vingene. Ved å lage flyet mindre og utvikle den forbedrede aerodynamiske formen vil drivstofforbruket bli 20 % lavere enn hos en A350. Propellene på flyet vil være de mest drivstoffeffektive som eksisterer i dag og er hittil designet for å bli drevet på parafin. I fremtiden vil de kunne bruke elektriske alternativer.

E-fanX – vil sette standarden for elektrisk luftfart

Airbus, Rolls Royce og Siemens samarbeider om å utvikle et hybrid fly som forventes å gjøre sin aller første flytur i 2021. Med E-fan X vil de bidra til å en mer miljøvennlig flynæring med å redusere utslippet av karbon med 75 %. Fremtidens teknologi vil også redusere støy med 65 % og utslipp av nitrogenoksid med hele 90 %.

Siemens skriver i et presseskriv at diss målsetningene ikke er mulig i dagens teknologi. Derfor investerer de og de samarbeidende selskapene i forskning på elektrifisering og annen fremtidsrettet teknologi. Rolls Royce har som mål å produsere verdens kraftigste flyvende generator som et resultat av dette prosjektet. EU-kommisjonens mål om klimanøytralitet innen 2050 er inspirasjonen for å utvikle denne nye teknologien.

Flydrivstoff av svensk skogbruk

Rise Research Institutes of Sweden utvikler biodrivstoff for fly laget av avfall fra den svenske skogsindustrien. Denne forskningens mål er å bidra til mer kunnskap om alternativer til fossilt drivstoff og ble startet opp i landskapet Småland sør i Sverige. Prosjektet finansieres av den svenske energimyndigheten og vil åpne muligheten for at andre land med lignende naturlandskap også kan utvikle flydrivstoff på denne måten.

Grønn luftfart er fremtiden

Disse nysatsingene blir en del av flyhistorien og en del av et grønt skifte i en stor og viktig industri. Det er mye spennende prosjekter i gang i flyindustrien i dag, og mye tyder på at denne utviklingen vil skje raskt. Fremtidens fly er ikke langt unna og flere produsenter i flyindustrien kaster seg på søken etter den klimavennlige luftfarten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *