borgfly.com Militærfly Militærfly med våpen

Militærfly med våpenNår det kommer til krigføring i den moderne verdenen er det åpenbart at luftforsvar har spilt en enorm rolle for utviklingen av våre militære styrker. Flyvning, både sivilt og militært, har som vi alle vet en særdeles rik historie som strekker seg over 100 år. Det aller første tilfellet av at et funksjonelt militærfly ble tatt i bruk skjedde allerede i 1909, da det amerikanske militæret gikk til innkjøp av et fly av typen Wright Model A – utviklet av selveste Wright-brødrene. Siden den gang har væpnede militærfly vært i stadig utvikling. Her skal vi ta for oss de vanligste typene væpnede militærfly.

  • Jagerfly – brukes primært for å avskjære eller nedkjempe andre fly.
  • Angrepsfly – spesielt utviklet for å gi nærstøtte og angripe taktiske bakkemål.
  • Bombefly – konstruert spesielt for å angripe fiendtlige styrker på bakken.

Jagerfly og bombefly

Jagerfly er militære fly som kjennetegnes av å være relativt små i størrelse, og dermed også hurtige og enkle å manøvrere. Disse kvalitetene er særdeles viktige når det kommer til jagerfly, ettersom flyenes primære formål er å avskjære og skyte ned fiendtlige fly. En naturlig konsekvens av denne funksjonen er at jagerfly også blir utsatt for en hel del fiendtlig ild – dette er også en av grunnene til at flyene forventes å være kompakte og lettstyrte, da dette vil hjelpe til med å unnvike disse angrepene. De mest kjente eksemplene på jagerfly er stadig F-16 Fighting Falcon og de nyere F-35 Lightning II.

Bombefly er som sagt konstruert for å angripe fiendtlige styrker på bakken. Disse flyene er utformet for å skulle kunne oppbevare store mengder eksplosiver i sine respektive lagringsenheter. Av denne grunn mangler bombeflyene den kompakte størrelsen, hurtigheten, og den enkle manøvreringen du gjerne finner i jagerflyene. For å forbedre bombeflyenes evne til å forsvare seg selv blir det stort sett montert manuelt betjente maskingeværer i dreibare kanontårn på flyenes sider, bunn, topp, og bakside. De fleste moderne bombefly er også utstyrt med sensorer som har for mål å informere flyets pilot og annen bemanning om at fiendtlige radarer har låst seg inn på flyet.

Angrepsfly

Når det gjelder bombefly og jagerfly er disse flyene veldig ortodokse, og har godt etablerte roller innen moderne luftforsvar. Når det gjelder angrepsfly er derimot situasjonen betraktelig mer komplisert. Angrepsfly er som sagt spesielt utformet for å skulle gi nærstøtte til sine allierte tropper, samt også angripe taktiske fiendtlige mål på bakken. Det som til dags gjør situasjonen komplisert, er det faktum at også lettere bombefly og jagerfly nå kan utføre disse formålene, og det har blitt vanligere at jagerfly tar på seg rollen som tidligere har vært forbeholdt angrepsflyene. Det har også blitt vanlig å ta i bruk angrepshelikopter.

Historisk sett har en mye mer tydelig definert rolle vært forbeholdt angrepsflyene. De første angrepsflyene kom på banen så tidlig som under første verdenskrig, da tidens krigføring gjorde det aktuelt å begynne å designe fly som var spesielt utformet for å angripe bakkemål. Den første verdenskrig var som vi vet sterkt preget av en særdeles utbredt bruk av skyttergraver, noe som gjorde det til en nødvendighet å utvikle fly som kunne gå til angrep mot fiendtlige styrker som befant seg i disse skyttergravene. Blant de tidligste eksemplene på moderne angrepsfly var britiske «trench fighters», spesielt utformet for nettopp disse formålene under første verdenskrig.

Fremtidens militærfly

Det skjer stadig nye utviklinger når det gjelder vår tids militærfly, og stadig nye innovasjoner kommer på banen. En rekke tanker og idéer står i fokus for tiden, og har som mål å gjøre det enklere og tryggere å skulle drive sine respektive luftforsvar. En av de mest prominente utviklingene som foregår innen moderne luftforsvar har med fjernstyring å gjøre – et av de mest problematiske aspektene ved krigføring gjennom tidene er selvsagt det at vi alltid lider store tap innen menneskeliv. Det å kunne fortsette å drifte sine militærfly uten å måtte risikere å lide disse tapene vil være et stort skritt i riktig retning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *